O nama

Metal-elektro d.d. je poduzeće koje uspješno posluje od 1960. godine, privatizirano je i ima certifikat ISO 9001:2008 od 2000. godine. Osnovna djelatnost je metaloprerađivačka i elektrotehnička. Opširnije certificate
 • Trafostanica na rešetkastom stupu
 • Niskonaponski sklopni blokovi
 • Rastavljač RME
 • Trafostanica JKTS
 • Automatska garaža za automobile
 • Pumpa
 • Aluminijske stukture
 • Metalne stube
 • Slika slidera 1
 • Slika slidera 2
TIP SSRO-ME-2000-2 IZ ARMIRANOG POLIESTERA

TIP SSRO-ME-2000-2 IZ ARMIRANOG POLIESTERA

Kratki opis

UPITNI LIST ZA NARUČIVANJE SAMOSTOJEĆIH RAZVODNIH ORMARA SSRO-ME-2000

Namjena ormara:
-----------* energetski razvod
-----------* javna rasvjeta
-----------* mjerenje
---- Sa poliesterskim postoljem
---- Bez postolja
-Vanjske plohe:
-----------*ravne
-----------*rebraste (antiplakatne)
-Energetski razvod-izolirane pruge (kom)
---- 630A
---- 400A
---- 250A
---- 160A
---- tropolni isklop
-Upravljanje javnom rasvjetom:
---- - 6 izlaza
---- - 9 izlaza
---- - ______ izlaza
---- - jednostepeno
---- - direktno mjerenje potrošnje
---- - poluindirektno mjerenje potrošnje
---- - dvostepeno
---- - sa brojilom
---- - bez brojila
---- - uklopni sat
---- - mtu-prijemnik
---- - luksomat (samo za jednostepeno upravljanje)
-Mjerenje:
-* ormar za kučne priključke
---- - broj priključaka
---- - sa brojilom
---- - ožičenje za brojilo
---- - uklopnim satom
---- - osigurači za zaštitu mjernog uređaja
-* industrijski mjerni ormar
---- - poluindirektno mjerenje
---- - indirektno mjerenje
---- - upišite mjerila koja se traže
---- ___________________________
---- - sa strujnim mjernim transformatorima ____/5 A
---- - prema priloženoj shemi
-Samostojeći ormari dimenziraju se prema vrsti i
- količini opreme.

Širina (mm): 590
Visina (mm): 1080
Dubina (mm): 320
Broj vrata: 1
Izlazi 400 A: 5
Izlazi 160 A: 10