O nama

Metal-elektro d.d. je poduzeće koje uspješno posluje od 1960. godine, privatizirano je i ima certifikat ISO 9001:2008 od 2000. godine. Osnovna djelatnost je metaloprerađivačka i elektrotehnička. Opširnije certificate
 • Trafostanica na rešetkastom stupu
 • Niskonaponski sklopni blokovi
 • Rastavljač RME
 • Trafostanica JKTS
 • Automatska garaža za automobile
 • Pumpa
 • Aluminijske stukture
 • Metalne stube
 • Slika slidera 1
 • Slika slidera 2
Razvod srednjeg napona - Tip ME - RSN

Razvod srednjeg napona - Tip ME - RSN

Kratki opis

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Tip
ME-RSN
Nazivni napon Un
24 kV
Broj faza
3
Nazivni stupanj izolacije
50 kV
Inpulsni napon
125 kV
Nazivna frekvencija
50 Hz
Nazivna struja Ir (za glavne strujne krugove)
630 A
Nazivna kratkotrajno podnosiva struja Ik (za glavne strujne krugove i krugove uzemljenja)
16 kA
Nazivna podnosiva vršna vrijednost struje Ip (za glavne strujne krugove i krugove uzemljenja)
40 kA
Nazivno trajanje struje kratkog spoja
1 s
Broj SN polja
4
Ukupna težina sklopa
1200 kg
Mehanička zaštita
IP-43D

TEHNIČKI OPIS
Razvod srednjeg napona ugrađuje se kao samostojeći objekt u kabelske SN mreže za kabelski ocjep (na stupnu transformatorsku stanicu, jednostavnu kabelsku transformatorsku stanicu ili kabelski rasplet). Primjena ovog razvoda je selektivno iskapčanje pojedinih potrošača pod teretom bez prekida napona drugim potrošačima. Mogućnost isklopa i uklopa pojedinog kabelskog ocjepa je lokalno ili daljinski. Za daljinski uklop potrebno je ugraditi elektromotorni pogon na sklopni blok. Razvod srednjeg napona sastoji se od tipskog SN. sklopnog bloka ugrađenog u limeno kućište dovoljnih dimenzija da se u njega mogu smjestiti 4 vodna polja. Vodna polja opremljena su rastavnim sklopkama sa brzim zemljospojnikom, a transformatorsko polje prekidačem ili sklopkom sa osiguračima. Gašenje luka vrši se u atmosferi plina SF6. Priključak kablova vrši se standardnim kabelskim glavama i konektorima Raycrem. Kučište i SN blok moraju biti uzemljeni. Dimenzioniranje i izvedba uzemljivača mora biti u skladu sa: »Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica«

Pogledajte više u galeriji