O nama

Metal-elektro d.d. je poduzeće koje uspješno posluje od 1960. godine, privatizirano je i ima certifikat ISO 9001:2008 od 2000. godine. Osnovna djelatnost je metaloprerađivačka i elektrotehnička. Opširnije certificate
 • Trafostanica na rešetkastom stupu
 • Niskonaponski sklopni blokovi
 • Rastavljač RME
 • Trafostanica JKTS
 • Automatska garaža za automobile
 • Pumpa
 • Aluminijske stukture
 • Metalne stube
 • Slika slidera 1
 • Slika slidera 2
Linijski rastavljači za vanjsku montažu

Linijski rastavljači za vanjsku montažu

Kratki opis

Linijski rastavljači za vanjsku montažu - RME 24 630-LKz-Z gabaritne mjere

IZOLATORI ZA RASTAVLJAČE I RASTAVNE SKLOPKE MOGU BITI OD:
- porculana (P)
- epoksidnih smola (S)
- silikona (SS)

Svi rastavljači i rastavne sklopke su ispitani i atestirani u skladu sa standardima IEC 694 i IEC 129

Svi čelični dijelovi su vruče pocinčani, a kontaktni dijelovi galvanski zaštićeni srebrenjem.

Linijski rastavljači za vanjsku montažu - RME-O 24 630 gabaritne mjere

Rastavljač RME sa fiksno prigrađenim noževima
za uzemljenje i jednostrukim polužnim pogonom

Linijski rastavljači za vanjsku montažu - RME-OKS-24

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Nazivni napon
24 kV
Atmosferski udarni napon prema zemlji
125 kV
Atmosferski udarni napon preko lučne razdaljine
145 kV
Kratkotrajni podnosivi izmjenični napon 1 min. prema zemlji
50 kV
Kratkot. podnosivi izmjenični napon 1 min. preko lučne razdaljine
60 kV
Nazivna struja
630 A
Podnosiva vršna vrijednost struje
40 kA
Kratkotrajna podnosiva efektivna vrijednost struje
16 kA /1 sec.

Izvedba:
RME-OKS-24 rastavljač je izveden tropolno u bloku od toplo pocinčanog lima osmerokutnog tlocrtnog oblika sa dvije varijante temelja i to: 1. sa betonskim temeljem pogodnim za podvodna tla 2. sa limenim temeljem koja se ukopavaju u tlo do iznad razine kabelskih ulaza. Visina bloka je tako podešena da se aparatom može prikladno rukovati sa gornje tlocrtne plohe po otvaranju sigurnosne "kape". Aparat je izveden od fiksnog dijela (nepomičnih kontakata), i rotirajućeg dijela (pomičnih kontakata) smještenih na pogonskoj osovini. Fiksni kontakti također sadrže priključke za kratko spajanje i uzemljenje odvoda. Sa strane upravljanja aparatom osim slijepe sheme položaja kontakata na zahtjev se montira i indikacija napona u tri faze svakog odvoda.

Primjena:
RME-OKS-24 rastavljač ima široku primjenu u SN mreži distribucije, a napose za odcjepna rješenja, jer omogućuje sva uklopna stanja vodova lokalnom manipulacijom sa jednog mjesta. Manipulacija je jednostavna i pouzdana, a iskopčani odvod od napona moguće je po potrebi kratko spojiti i uzemljiti na samom aparatu, bez potrebe penjanja na stup ZV.

Linijski rastavljači za vanjsku montažu - SR 24 630-LKz gabaritne mjere

Pogledajte više u našoj galeriji