O nama

Metal-elektro d.d. je poduzeće koje uspješno posluje od 1960. godine, privatizirano je i ima certifikat ISO 9001:2008 od 2000. godine. Osnovna djelatnost je metaloprerađivačka i elektrotehnička. Opširnije certificate
 • Trafostanica na rešetkastom stupu
 • Niskonaponski sklopni blokovi
 • Rastavljač RME
 • Trafostanica JKTS
 • Automatska garaža za automobile
 • Pumpa
 • Aluminijske stukture
 • Metalne stube
 • Slika slidera 1
 • Slika slidera 2

Implementacija ERP sustava s ciljem poboljšanja konkurentnosti i optimizacije poslovanja

METAL ELEKTRO d.d.

Naziv projekta

„Implementacija ERP sustava s ciljem poboljšanja konkurentnosti i optimizacije poslovanja“

šifra projekta KK.03.2.1.19.0312

Kratki opis projekta

Realizacijom ovog projekta će se nabaviti novi poslovno-informacijski sustav koji će implementirati u različite segmente poslovanja kao i neophodnu hardversku opreme potrebnu za implementaciju softvera u poslovanje te će mrežno povezati izdvojene objekte. Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti:

Implementacija novih poslovnih rješenja u svrhu optimizacije poslovanja i integriranja poslovnih procesa.
Upravljanje projektom,
Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta jest povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke kroz:

Integraciju poslovnih funkcija povezivanjem procesa (nabava - skladište - proizvodnja - prodaja- financije i računovodstvo);
Učinkovitiju organizaciju tijeka rada kvalitetnijim upravljanjem ljudskih resursima;
Poboljšanje interakcije s klijentima i dobavljačima (pravovremena nabavka sirovina i materijala, veća pouzdanost rokova isporuke)
Poboljšanje tržišnog položaja poduzeća kao rezultat povećanje proizvodnih kapaciteta uslijed povećanja učinkovitosti i optimizacije.
Povećanje inozemnog tržišnog udjela.

Specifični ciljevi projekta su:

a) Rast prihoda od prodaje tvrtke,

b) Povećanje broja zaposlenih,

c) Utjecaj na poslovne procese upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, nabava, prodaja, strateško planiranje, upravljanje rizicima, proces proizvodnje;

d) Sudjelovanje tvrtke u projektu s privatnim sredstvima.

Održivost rezultata nakon završetka projekta će se realizirati kroz nekoliko različitih aspekata:

financijska održivost;
održavanje poslovnih rješenja i njihova buduća nadogradnja;
komercijalna održivost;
marketinške aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 693.200,00 HRK
Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 551.210,99 HRK
Udio EU u financiranju projekta iznosi 330.175,38 HRK

Razdoblje provedbe projekta

14.05.2019. – 14.08.2020.

Kontakt za više informacija

e-mail: metal-elektro@zg.htnet.hr

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/